Club de matematică si dezvoltare emotională

 

Cei care vor alege acest curs vor beneficia de metode inovative de predare și de un know-how performant, transmis către elevi de un profesor bine pregătit și a cărui rezultate s-au remarcat de-a lungul ani la nivelul olimpiadelor si concursurilor naționale și internaționale.

Partea teoretică a fiecărei lecții este completată de exerciții sau activități care să familiarizeze elevii cu aplicațiile directe ale teoriilor studiate.

In cadrul acestui program, elevii sunt sprijiniți să gândească critic asupra problemelor cotidiene, să identifice soluţii şi să rezolve probleme utilizând metode diverse. Matematica devine astfel o cale prin care pot fi rezolvate probleme curente, dezvoltând cunoştinţe, abilităţi şi atitudini utile în studiul altor discipline

Activităţile pot fi organizate individual, frontal sau în echipe, cultivând astfel spiritul de echipă, încrederea în sine şi respectul pentru ceilalţi, toleranţa, curajul de a prezenta o opinie personală şi spiritul de iniţiativă al elevilor. Încrederea în sine şi autonomia personală sunt susţinute la nivel metodologic prin utilizarea erorii ca sursă de învăţare, prin încurajarea obţinerii de soluţii multiple şi prin aplicarea matematicii în viaţa familială şi în evenimentele trăite în clasă sau în şcoală. Astfel se formează interesul elevilor pentru a reuşi în învăţare şi pentru continuarea studiului disciplinei.

Puteți alege grupa potrivită.

  Clasa I, Clasa a II- a, clasa a III-a , clasa a IV-a și

– Pregatire pentru  Evaluarea nationala clasa a IV-a

– Pregatire pentru admiterea de clasa a V-a

program 10 zile luni vineri de la ora 9:00 -13:30

3 ore matematica si o oră de dezvoltare emotionala

lectori : Mariana Gelea 

               Adela Ioana Târziu

COST: 1850 lei

două gustări incluse

În cadrul orei dedicate dezvoltării emoționale vom aborda urmatoarele teme:

ziua 1 : Autocunoastrea,

ziua 2: Stima de sine ,

ziua 3 Calitatile si abilitatile mele ,

ziua 4 Frica,

ziua 5 Perseverenta ,

ziua 6 Motivatia ,

ziua 7 Furia ,

ziua 8 Gestionarea timpului ,

ziua 9 Comunicarea ,

ziua 10 Cum imi setez și urmaresc un obiectiv

PROGRAMA

Clasa I

Numere naturale 0 -100:

recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare, numere pare/impare:

 • de la 0 la 31
 • de la 31 la 100

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10 Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru – fără precizarea terminologiei) Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 100, fără şi cu trecere peste ordin

Proba adunării. Proba scăderii

Probleme care se rezolvă printr-o operaţie

Probleme care se rezolvă prin două operaţii de adunare şi/sau scădere

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu

Poziţii ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică; interior, exterior

Figuri plane / 2D

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:

reprezentare grafică

Corpuri/ 3D

Cub, cuboid, cilindrusferă: descriere (feţe – formă, număr)

Lungime

Unităţi standard: centimetrul

(1m = 100 cm)

Instrumente de măsură: rigla

Capacitate

Unităţi nonstandard

Unităţi standard: litrul

Timp

Ora (ora fixă, jumătatea de oră),

Ziua, săptămâna, luna, anul: durată

Anotimpurile: durată

Bani

Leul (1 leu = 100 de bani); monede şi bancnote (maxim 100 lei)

Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100

Clasa a II-a

Numerele naturale 0-1000:

recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare, ordonare, numere pare/impare:

 • de la 0 la 100
 • de la 100 la 1000

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
Înmulţirea în concentrul 0-100

Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru – fără precizarea terminologiei)

Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100

Proba înmulţirii. Proba împărţirii

Fracţii: ½ (jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime)

Fracţii echivalente: ½= 2/4

Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare şi/sau scădere, înmulţire, împărţire
Figuri plane / 2D

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc: axa de simetrie

Corpuri/ 3D

Cub, cuboid, cilindrusferă, con: construcţie după desfăşurare dată

Lungime

Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru

(1m = 1000 mm);

Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta

Capacitate

Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1000ml)

Masă

Unităţi standard: kilogramul, gramul

(1 kg = 1000 g);

 • Instrumente de măsură: cântarul, balanţa

Timp

Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de oră, sfertul de oră),

Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine), săptămâna, luna, anul (calendarul)

Anotimpurile: lunile corespunzătoare

Instrumente de măsură: ceasul

Bani

Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei

Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi bancnote

Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000

– Pregatire pentru Evaluarea nationala clasa a II-a

 Clasa a III-a

Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000

 • formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
 • formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

 • adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
 • număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, metoda balanţei)

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

 • înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii)
 • înmulţirea unui număr cu 10, 100
 • înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră
 • proprietăţile înmulţirii
 • înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10.000

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100

 • împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii)

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării grafice
Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10

 • diviziuni ale unui întreg: doime, treime, …, zecime; reprezentări prin desene
 • terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător
 • compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor

Localizarea unor obiecte

 • coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea

Figuri geometrice

 • punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă segment
 • unghi
 • poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi
 • cerc

Axa de simetrie
Perimetrul
Corpuri geometrice

 • cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)

Unităţi de măsură pentru lungime

 • unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii
 • instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor

 • unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru masă

 • unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii
 • instrumente de măsură: cântarul, balanţa
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru timp

 • unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul
 • instrument de măsură: ceasul

Unităţi de măsură monetare

 • unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul
 • schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară

Organizarea şi reprezentarea datelor

 • tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel
 • date din tabele: sortare, extragere, ordonare
 • grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii

Clasa a IV-a – conform programei școlare aprobate prin OMEC 3919 / 20.04.2005

Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

 • Numerele naturale: scriere, citire, formare, clase (unităţi, mii, milioane), comparare, ordonare, rotunjire.
 • Sistemul de numeraţie poziţional: scrierea numerelor în formă zecimală (sumă de produse cu un factor 10, 100, 1000, etc.); înmulţirea cu 10, 100, 1 000.
 • Scrierea numerelor cu cifre romane.

Operaţii cu numere naturale
Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale fără şi cu trecere peste ordin, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Evidenţierea, fără utilizarea terminologiei, unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru);
 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?±a=b;?±a<b, unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000 000, (prin încercări, proba operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei).

Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000

 • Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea când unul dintre factori este o sumă (distributivitatea înmulţirii faţă de adunare);
 • Înmulţireaunui număr mai mic ca 1 000 cu un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Înmulţireaunui număr mai mic ca 1 000 cu un număr cu un număr de două cifre, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea cu mai mulţi factori (asociativitatea înmulţirii).
 • Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest, relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor, cât, condiţia restului;
 • Împărţirea unui număr natural mai mic ca 1 000 la un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul: x.a=b, x:a=b,?´a<b, ?:a<b unde a, b sunt numere mai mici decât 1000, a¹0, iar b este multiplu al lui c (prin proba operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei);
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate;
 • Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de ordine diferite;
 • *Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţiide ordine diferite;
 • Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă;
 • Probleme care se rezolvă prin încercări;
 • Probleme de estimare;
 • Probleme de logica şi probabilităţi;
 • Probleme de organizare a datelor în tabele.

Fracţii

 • Noţiunea de fracţie, fracţii egale, reprezentări prin desene: aflarea unei fracţii dintr-un întreg;
 • Compararea fracţiilor: compararea părţilor aceluiaşi întreg folosind metode diverse: numărare, măsurare, grupare;
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor.

Elemente intuitive de geometrie

 • Drepte paralele şi drepte perpendiculare;
 • Figuri geometrice plane:
  • Observare şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la laturi şi unghiuri: triunghi, pătrat, dreptunghi, romb,*paralelogram, trapez;
  • Figuri geometrice care admit axe de simetrie: pătrat, dreptunghi, romb;
  • Utilizarea proprietăţilor figurilor plane în calculul perimetrului unor figuri geometrice plane;
 • Forme spaţiale:
  • Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri, laturi, feţe ale cubului,paralelipipedului dreptunghic (cuboid), piramidei;
  • Desfăşurarea cubului şi a cuboidului şi asamblarea unor desfăşurări date.

Măsurare  şi măsura

Măsurări folosind etaloane convenţionale: utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântar, balanţa, ceas.

Unităţi de măsură:

 • unităţi de măsurat lungimea: metrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000;
 • unităţi de măsurat capacitatea: litrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000;
 • unităţi de măsurat masa: kilogramul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 100;
 • unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul;
 • monede şi bancnote

 

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.