Tabăra urbana de matematica si limba română intensiv

Matematica si limba româna intensiv

pentru clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a 

sau

– Pregatire pentru  Evaluarea nationala clasa a IV-a

– Pregatire pentru admiterea de clasa a V-a

 

Cei care vor alege acest curs vor beneficia de metode inovative de predare și de un know-how performant, transmis către elevi de un profesor bine pregătit și a cărui rezultate s-au remarcat de-a lungul anilor la nivelul olimpiadelor si concursurilor naționale și internaționale.

Partea teoretică a fiecărei lecții este completată de exerciții sau activități care să familiarizeze elevii cu aplicațiile directe ale teoriilor studiate.

In cadrul acestui program, elevii sunt sprijiniți să gândească critic asupra problemelor cotidiene, să identifice soluţii şi să rezolve probleme utilizând metode diverse. Matematica și limba română devine astfel o cale prin care pot fi rezolvate probleme curente, dezvoltând cunoştinţe, abilităţi şi atitudini utile în studiul altor discipline

Activităţile pot fi organizate individual, frontal sau în echipe, cultivând astfel spiritul de echipă, încrederea în sine şi respectul pentru ceilalţi, toleranţa, curajul de a prezenta o opinie personală şi spiritul de iniţiativă al elevilor. Încrederea în sine şi autonomia personală sunt susţinute la nivel metodologic prin utilizarea erorii ca sursă de învăţare, prin încurajarea obţinerii de soluţii multiple şi prin aplicarea matematicii în viaţa familială şi în evenimentele trăite în clasă sau în şcoală. Astfel se formează interesul elevilor pentru a reuşi în învăţare şi pentru continuarea studiului disciplinei.

Durata 17 iulie-28 iulie

program 9:00-13:30

doua gustări incluse in cost mic dejun si snack

Cost: 1850 lei achita aici

Clasa I

Numere naturale 0 -100:

recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare, numere pare/impare:

 • de la 0 la 31
 • de la 31 la 100

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10 Evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru – fără precizarea terminologiei) Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 100, fără şi cu trecere peste ordin

Proba adunării. Proba scăderii

Probleme care se rezolvă printr-o operaţie

Probleme care se rezolvă prin două operaţii de adunare şi/sau scădere

Orientare spaţială şi localizări în spaţiu

Poziţii ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică; interior, exterior

Figuri plane / 2D

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:

reprezentare grafică

Corpuri/ 3D

Cub, cuboid, cilindrusferă: descriere (feţe – formă, număr)

Lungime

Unităţi standard: centimetrul

(1m = 100 cm)

Instrumente de măsură: rigla

Capacitate

Unităţi nonstandard

Unităţi standard: litrul

Timp

Ora (ora fixă, jumătatea de oră),

Ziua, săptămâna, luna, anul: durată

Anotimpurile: durată

Bani

Leul (1 leu = 100 de bani); monede şi bancnote (maxim 100 lei)

Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100

Clasa a II-a

Numerele naturale 0-1000:

recunoaştere, formare, citire, scriere, (cu cifre şi litere) comparare, ordonare, numere pare/impare:

 • de la 0 la 100
 • de la 100 la 1000

Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
Înmulţirea în concentrul 0-100

Evidenţierea proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru – fără precizarea terminologiei)

Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100

Proba înmulţirii. Proba împărţirii

Fracţii: ½ (jumătate/doime), ¼ (sfert/pătrime)

Fracţii echivalente: ½= 2/4

Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii de adunare şi/sau scădere, înmulţire, împărţire
Figuri plane / 2D

Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc, semicerc: axa de simetrie

Corpuri/ 3D

Cub, cuboid, cilindrusferă, con: construcţie după desfăşurare dată

Lungime

Unităţi standard: metrul, centimetrul, milimetru

(1m = 1000 mm);

Instrumente de măsură: metrul de tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta

Capacitate

Unităţi standard: litrul, mililitrul (1l = 1000ml)

Masă

Unităţi standard: kilogramul, gramul

(1 kg = 1000 g);

 • Instrumente de măsură: cântarul, balanţa

Timp

Ora (1 oră = 60 de minute; 5 minute; jumătatea de oră, sfertul de oră),

Ziua (ieri, alaltăieri, mâine, poimâine), săptămâna, luna, anul (calendarul)

Anotimpurile: lunile corespunzătoare

Instrumente de măsură: ceasul

Bani

Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei

Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi bancnote

Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000

– Pregatire pentru Evaluarea nationala clasa a II-a

 

 Clasa a III-a

Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000

 • formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
 • formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

 • adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
 • număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, metoda balanţei)

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

 • înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii)
 • înmulţirea unui număr cu 10, 100
 • înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră
 • proprietăţile înmulţirii
 • înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10.000

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100

 • împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii)

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării grafice
Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10

 • diviziuni ale unui întreg: doime, treime, …, zecime; reprezentări prin desene
 • terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător
 • compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor

Localizarea unor obiecte

 • coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea

Figuri geometrice

 • punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă segment
 • unghi
 • poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi
 • cerc

Axa de simetrie
Perimetrul
Corpuri geometrice

 • cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)

Unităţi de măsură pentru lungime

 • unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii
 • instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor

 • unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru masă

 • unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii
 • instrumente de măsură: cântarul, balanţa
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru timp

 • unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul
 • instrument de măsură: ceasul

Unităţi de măsură monetare

 • unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul
 • schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară

Organizarea şi reprezentarea datelor

 • tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel
 • date din tabele: sortare, extragere, ordonare
 • grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii

Clasa a IV-a – conform programei școlare aprobate prin OMEC 3919 / 20.04.2005

Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

 • Numerele naturale: scriere, citire, formare, clase (unităţi, mii, milioane), comparare, ordonare, rotunjire.
 • Sistemul de numeraţie poziţional: scrierea numerelor în formă zecimală (sumă de produse cu un factor 10, 100, 1000, etc.); înmulţirea cu 10, 100, 1 000.
 • Scrierea numerelor cu cifre romane.

Operaţii cu numere naturale
Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale fără şi cu trecere peste ordin, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Evidenţierea, fără utilizarea terminologiei, unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru);
 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?±a=b;?±a<b, unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000 000, (prin încercări, proba operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei).

Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000

 • Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea când unul dintre factori este o sumă (distributivitatea înmulţirii faţă de adunare);
 • Înmulţireaunui număr mai mic ca 1 000 cu un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Înmulţireaunui număr mai mic ca 1 000 cu un număr cu un număr de două cifre, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea cu mai mulţi factori (asociativitatea înmulţirii).
 • Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest, relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor, cât, condiţia restului;
 • Împărţirea unui număr natural mai mic ca 1 000 la un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul: x.a=b, x:a=b,?´a<b, ?:a<b unde a, b sunt numere mai mici decât 1000, a¹0, iar b este multiplu al lui c (prin proba operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei);
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate;
 • Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de ordine diferite;
 • *Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţiide ordine diferite;
 • Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă;
 • Probleme care se rezolvă prin încercări;
 • Probleme de estimare;
 • Probleme de logica şi probabilităţi;
 • Probleme de organizare a datelor în tabele.

Fracţii

 • Noţiunea de fracţie, fracţii egale, reprezentări prin desene: aflarea unei fracţii dintr-un întreg;
 • Compararea fracţiilor: compararea părţilor aceluiaşi întreg folosind metode diverse: numărare, măsurare, grupare;
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor.

Elemente intuitive de geometrie

 • Drepte paralele şi drepte perpendiculare;
 • Figuri geometrice plane:
  • Observare şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la laturi şi unghiuri: triunghi, pătrat, dreptunghi, romb,*paralelogram, trapez;
  • Figuri geometrice care admit axe de simetrie: pătrat, dreptunghi, romb;
  • Utilizarea proprietăţilor figurilor plane în calculul perimetrului unor figuri geometrice plane;
 • Forme spaţiale:
  • Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri, laturi, feţe ale cubului,paralelipipedului dreptunghic (cuboid), piramidei;
  • Desfăşurarea cubului şi a cuboidului şi asamblarea unor desfăşurări date.

Măsurare  şi măsura

Măsurări folosind etaloane convenţionale: utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântar, balanţa, ceas.

Unităţi de măsură:

 • unităţi de măsurat lungimea: metrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000;
 • unităţi de măsurat capacitatea: litrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000;
 • unităţi de măsurat masa: kilogramul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 100;
 • unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul;
 • monede şi bancnote

 

LIMBA ROMANA

 

Cu accent pe dezvoltarea vocabularui, pe înțelegerea logică a gramaticii limbi române și pe îmbogățirea orizontului creativ prin lectură, acest curs este un instrument care își va lăsa amprenta chiar și asupra succesului la examenele de clasa a VIII-a.

Clasa I

Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula o rugăminte, o idee/ o părere, o cerere
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul

 • Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
 • Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative

Dialogul

 • Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, desene animate, filme pentru copii, viaţa de şcolar, familie, prieteni, colegi de clasă, reguli de circulaţie, mediul social şi natural apropiat, igiena personală

Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii
Forme ale discursului oral

 • Povestirea unor întâmplări trăite
 • Repovestirea unor întâmplări auzite
 • Descrierea unui obiect/ a unei persoane

Cartea

 • Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină

Literele mici şi mari de tipar şi de mână

 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Alfabetul limbii române

 • Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice
 • introduse progresiv)
 • Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie)
 • Citirea propoziţiilor/ enunţurilor
 • Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse progresiv)
 • Aşezarea textului în pagină
 • Autor. Alineate

Alfabetul limbii române

 • Literele mici şi mari de mână
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Ortografia

 • Scrierea ortografică a cuvintelor
 • Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului
 • Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii (fără terminologie)
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Punctuaţia

 • Punctul
 • Semnul întrebării
 • Linia de dialog

Organizarea textului scris

 • Scrierea caligrafică pe liniatură tip I
 • Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor

Scrierea funcţională

 • Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de cuvinte). Dictări
 • Biletul
 • Invitaţia. Felicitarea
 • Jurnalul (text şi desene)

Scriere imaginativă
Vocabular
Cuvântul– grup de sunete asociat cu un înţeles

 • Cuvinte cu sens asemănător
 • Cuvinte cu sens opus
 • Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
 • Fonetică

Sunetele limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire)
Silaba
Cuvântul
Despărţirea cuvintelor în silabe intuitiv, fără cunoaşterea regulilor
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)

 

CLASA a II-a

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul

 • Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
 • Intonarea propoziţiilor exclamative

Dialogul

 • Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol

Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)
Forme ale discursului oral

 • Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
 • Repovestirea unor întâmplări citite
 • Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane

Reguli ale discursului oral

 • Pronunţie clară şi corectă
 • Acord de număr şi gen

Cartea

 • Cuprinsul unei cărţi
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Alfabetul limbii române

 • Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte

Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Textul (de maxim 120 de cuvinte)

 • Autor. Alineate
 • Aşezarea textului în pagină
 • Textul literar
 • Textul narativ
 • Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul liric
 • Poezii despre universul copilăriei
 • Textul nonliterar/ informativ

Alfabetul limbii române

 • Literele mici şi mari de mână
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Ortografia

 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x
 • Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a

Punctuaţia

 • Semnul exclamării
 • Virgula (în vocativ şi enumerare)
 • Două puncte

Organizarea textului scris

 • Scrierea pe liniatură tip II şi dictando
 • Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre cuvinte

Scrierea funcţională

 • Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
 • Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
 • Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
 • Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
 • Felicitarea
 • Afisul

Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui şir de întrebări

 • Cartea, ziarul sau revista clasei
 • Vocabular

Cuvântul

 • Cuvinte cu sens asemănător
 • Cuvinte cu sens opus
 • Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
 • Fonetică

Sunetele limbii române. Vocale şi consoane
Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)

, Clasa a III-a

Funcţii ale limbii (acte de vorbire)

 • descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat)
 • relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, citite)
 • oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat)
 • solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat)
 • cererea simplă familiară, cerere politicoasă
 • prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor activităţi)
 • iniţierea unui schimb verbal

Textul

 • textul pentru lectură are minimum 450 cuvinte
 • textul literar: cu precădere narativ; fragmente descriptive scurte; poezii scurte adecvate nivelului de vârstă
 • text de informare şi funcţional: afiş, fluturaş, tabel sau alt tip de organizator grafic, carte poştală, invitaţie; în funcţie de dotări – email

Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite

 • intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ, pronume personal, verb
 • intuirea numărului, a genului

Clasa a IV-a

Formarea capacităţii de lectură/citire

 • Cartea(actualizare). Rolul ilustraţiilor.
 • Textul literar
 • Textul narativ (actualizare). Delimitarea textului în fragmente logice. Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ. Recunoaşterea determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. Personajul literar – trăsături fizice, trăsături morale.
 • Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul.
 • Textul nonliterar: afişul, articole din reviste pentru copii.

Formarea capacităţii de comunicare

 • Comunicare orală
  • Componentele comunicării dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunicării. Adaptarea la particularităţile interlocutorului (actualizare). Formularea ideilor principale (actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ (actualizare). Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. Factorii perturbatori ai comunicării.
  • Intonarea propoziţiilor enunţiative (propriu-zise şi exclamative) şi interogative (actualizare). Constituirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. Elemente de comunicare nonverbală (gesturi, mimică) (actualizare).
  • Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:
  • utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare;
  • formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
  • povestirea unor fapte şi întâmplări;
  • exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.
 • Comunicare scrisă
  • Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea (actualizare). Planul iniţial al compunerii.
  • Ortografia şi unctuaţia.
  • Scrierea corectă a cuvintelor. Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-l/n-o/nu-i/;n-am/n-are/n-aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie (actualizare). Ghilimelele. *Punctele de suspensie.
  • Contexte de realizare
  • Scrierea funcţională(cu scop practic, informativ). Invitaţia, *scrisoarea.
  • Scrierea imaginativă (compuneri libere). Compunerea după un suport vizual (actualizare). Compunerea după plan dat (actualizare). Compunerea după un plan propriu de idei. Compuneri cu început/sfârşit dat (actualizare).Compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date.Compunerea cu titlu dat. Compunerea narativă liberă.*Compunerea narativă în care se introduce dialogul.
  • Scrierea despre textul literar. Povestirea scrisă a unor fragmente din text (actualizare). Planul simplu de idei (actualizare). Formularea de întrebări în legătură cu conţinutul textului.Planul dezvoltat de idei.Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei*Transformarea textului dialogat în text narativ.

Elemente de construcţie a comunicării

 • Cuvântul (actualizare). Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). Cuvintele cu sens opus (actualizare). Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit
 • Noţiuni de fonetică (actualizare). Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare).
 • Verbul (actualizare). Persoana şi numărul (actualizare). Timpul: prezent, trecut (toate formele), viitor (forma literară).Funcţia sintactică: predicat. Probleme de ortografie şi de ortoepie a verbelor“a fi” şi “a lua”.
 • Substantivul (actualizare). Genul. Numărul. Funcţia sintactică: subiect (actualizare); parte secundară de propoziţie.
 • Pronumele (actualizare). Pronumele personal. Numărul.Persoana. Genul.Pronumele personal de politeţe (actualizare). Funcţia sintactică: subiect (actualizare); *parte secundară de propoziţie.
 • Numeralul (actualizare). Probleme de ortografie şi ortoepie: numeralele cardinale compuse, numeralul ordinal.
 • Adjectivul (actualizare). Acordul adjectivului în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.
 • Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Ortografia adjectivelor terminate în „-iu”.
 • Sintaxa propoziţiei.
 • Propoziţia(actualizare). Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată.*Propoziţia enunţiativă, afirmativă negativă.
 • Predicatul verbal.
 • Subiectul simplu şi *subiectul multiplu. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv, pronume personal). Acordul predicatului cu subiectul.
 • Atributul – parte secundară de propoziţie care determină un substantiv. Atributul exprimat prin: substantiv, adjectiv, *numeral cu valoare adjectivală.
 • Complementul – parte secundară de propoziţie care determină un verb. Complementul exprimat prin substantiv. *Complementul exprimat prin pronume.

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.